Algemene vergadering

Gepubliceerd op 18 november 2020 om 09:50

Vorig jaren hebben we verschillende oproepen gelanceerd om nieuwe bestuursleden aan te trekken en we hebben intussen een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen in de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Dit jaar willen we deze oproep nog eens herhalen.

Als VZW beschikken we over 3 bestuursorganen:

  • De Algemene Vergadering
  • De Raad van Bestuur
  • Het Dagelijks Bestuur

 
Op donderdag 10/12/20 hebben we de jaarlijkse Algemene Vergadering. Daarin worden de resultaten van alle aspecten  / commissies van de club besproken en wordt er ook gekeken wat er het komende jaar op het programma staat. Leden van de Algemene Vergadering zijn minimum 21 jaar en er is jaarlijks 1 vergadering ( meestal op donderdag tijdens de 2° week van december ). Wil je lid worden van de Algemene Vergadering, moet je je kandidatuur voor 30/11/’20 indienen bij het secretariaat van AVR ( jurgen@kavr.be ).

Na 1 jaar lid te zijn van de Algemene Vergadering kan je je kandidaat stellen voor de Raad van Bestuur. Wij vergaderen 4x per jaar ( eerste donderdag van maart, juni, september en voor de Algemene Vergadering in december ). Als lid van de Raad van Bestuur ben je nauwer betrokken bij de dagelijkse werking van de club. Je krijgt dan ook de verslagen van het Dagelijks Bestuur en tijdens de Raad van Bestuur worden de verschillende commissies zoals recreanten, jeugd, trainers, … kort besproken. Sommige leden van de Raad van Bestuur hebben een specifieke taak zoals voorzitter, secretaris, organisator wedstrijden, recreanten, lid van het PC, … maar dat geldt niet voor iedereen. Er zijn ook leden van de Raad van Bestuur die de club willen vooruithelpen / bijstaan zonder een ‘verantwoordelijke’ functie te hebben.

Uit de leden van de Raad van Bestuur wordt het Dagelijks Bestuur gekozen. Die komen elke maand samen op de eerste donderdag van de maand. Hier worden de praktische zaken besproken en een deel beslissingen genomen in het belang van de club.
 
Heb je nog vragen, heb je interesse, … neem gerust contact op met het secretariaat of spreek een van de onderstaande bestuurders aan:
Norbert Dewulf – voorzitter ( norbert@kavr.be )
Geert Dekaezemaker – ondervoorzitter ( geert.dekaezemaker@telenet.be )
Peter Cneut – penningmeester ( petercneut@gmail.com )
Jurgen Cneut – secretaris ( jurgen@kavr.be )


PS: hierbij nog een oproep voor de atleten/recreanten die ook dit atletiekseizoen ( 01/11/20-31/10/21 ) verder lid willen blijven van AVR; vergeet niet om het inschrijvingsformulier op de website in te vullen en het lidgeld over te schrijven. Voorlopig is het voor +12-jarigen nog wachten op toestemming om weer groepstrainingen te organiseren, maar ook tijdens een individuele training kan je geblesseerd geraken. Wanneer er terug wedstrijden zullen kunnen, is ook nog niet beslist.


Ook wij moeten ons aanpassen aan de huidige Covid maatregelen. Zo ging onze laatste bestuursvergadering digitaal door...

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.